Nieuws

Via sensoren in kleding vroegtijdig stress herkennen

In de Volkskrant van 12 maart 2021 stond een artikel over sensoren in sokken die stress kunnen herkennen bij mensen die dit zelf niet makkelijk aan kunnen geven. Deze techniek maakt het mogelijk om stressverhoging al in een vroeg stadium zichtbaar te maken, wat het mogelijk maakt ook vroegtijdig hulp in te zetten en mogelijk erger leed te voorkomen. Bij 10 zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking werd de software getest door de metingen te vergelijken met observaties in de praktijk. Die resultaten zijn veelbelovend en nu worden de sensoren in sokken verwerkt en verder onderzocht. Een interessante technologie die de zorg mogelijk goed kan ondersteunen en bij kan dragen aan een betere kwaliteit van leven van de bewoners.