Training & Consult

Het verbeteren en vernieuwen van de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is mijn missie. Ik wil hieraan bijdragen middels trainingen, consulten of lezingen.

Door het uitblijven van een effectief medicijn, de stijging van het aantal mensen met dementie, de druk op mantelzorgers en professionele zorg, zijn goede zorg en ondersteuning belangrijk. Ruim 30 jaar heb ik ervaring met wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en ik wil de opgedane kennis hierover zoveel mogelijk in de praktijk inzetten. Mijn speerpunten zijn psychosociale en eHealth interventies die helpen beter om te gaan met de gevolgen van dementie, zoals gedragsontregelingen, veranderingen in betekenisvolle activiteiten en sociale participatie, veranderende relaties en rollen, veranderingen in woonsituatie. Ik heb ervaring met de ontwikkeling, evaluatie én implementatie van psychosociale en eHealth interventies.

Bij psychosociale interventies kun je denken aan betekenisvolle activiteiten en werk voor mensen met dementie (DemenTalent), reminiscentie (ophalen van herinneringen en delen van persoonlijke herinneringen en ervaringen), cognitieve stimulatie therapie (therapiesessie volgens thema’s met activiteiten die het mentaal en sociaal functioneren stimuleren) of muziekinterventies voor mensen met dementie. Voor mantelzorgers zijn er ondersteuningsgroepen, psychoeducatie (gericht op voorlichting en beter omgaan met de gevolgen van dementie), cursussen. En voor mensen met dementie en mantelzorgers samen, zijn er bijvoorbeeld Ontmoetingscentra of psychoeducatie en ergotherapie of beweeginterventies.

Bij eHealth interventies kun je denken aan een tablet met ondersteunende functies (agenda, herinneringen, eenvoudig sociaal contact), GPS die langer zelfstandig naar buiten gaan mogelijk maakt, sensoren in huis voor gedragsmonitoring en valdetectie, sociale robots. Voor mantelzorgers zijn er digitale systemen om de zorg beter te delen (MyInlife, Sharecare) of cursussen (STAR, Dementie.nl) of een experience om te beleven wat het is om dementie te hebben (IntoD’mentia).
Zowel trainingen, consulten en lezingen op genoemde gebieden zijn mogelijk. Doelgroepen zijn met name mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de dementiezorg.

Wil je hier meer over weten?

Trainingen

Voorbeelden van (mijn bijdragen aan) trainingen:

Cursus voor personeel van Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en mantelzorgers
thema’s:

  • Emotionele belasting van professionele hulpverleners
  • Inzet van nieuwe interventies/ innovaties in het aanbod van Ontmoetingscentra

NCOI – Pro Education – Cursus psychogeriatrie
thema:

  • Ondersteunende technologie

Minor psychogeriatrie voor medewerkers in de zorg en studenten van hogescholen
thema’s:

  • Dementie en psychosociale interventies
  • Ondersteunende technologie
  • Veiligheidsmanagement

Train-de-trainer cursus GRIP op probleemgedrag – Gerion

Consulten

Wat zijn bewezen effectieve en bruikbare toepassingen voor mensen met dementie? Wat komt erbij kijken als je deze in de praktijk wilt invoeren, aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Voor dit soort vragen, en advies of eHealth innovaties in de dementiezorg kun je mij benaderen.

Ik heb onder meer geadviseerd over eHealth toepassingen bij ouderen of mensen met dementie voor ZonMw (Joint Programme Innovation, More Years Better Life). Hier is een rapport over verschenen. Met Alzheimer Nederland, ZonMw (Active and Assistive Living) en Vilans denk ik mee over een nationale kennisbank over eHealth toepassingen.

In het project Veilig Langer Thuis adviseer ik een fysiotherapeut en ergotherapeut over de inzet van eHealth toepassingen. We zijn alle drie heel gemotiveerd om een stap voorwaarts te zetten op dit gebied en hopen dat ouderen hierdoor veilig en prettig langer thuis kunnen blijven wonen. Zie voor meer informatie hierover de website van Veilig Langer Thuis.

Ik adviseer over (onder andere) technologie en sociale robots in de dementiezorg bij het Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE – Witten, Duitsland).

Lezingen

Over diverse thema’s rond dementie kan ik lezingen en presentaties verzorgen, waaronder: zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers, omgaan met onbegrepen gedrag, psychosociale interventies, eHealth interventies. De doelgroepen voor de lezingen zijn onder meer studenten, onderzoekers, zorgprofessionals en algemeen publiek.