Nieuws

Prettiger en langer thuis wonen met dementie

Afgelopen donderdag was ik te gast in een alternatief Alzheimer Café, vanwege corona. Ik werd geïnterviewd over een aantal ondersteuningsmogelijkheden voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, te weten ontmoetingscentra en een aantal innovatieve E-health toepassingen. Goede informatie hierover is belangrijk, het kan bijdragen aan tijdig vragen en ontvangen van zorg en ondersteuning, en daarmee aan prettiger en veilig thuis blijven wonen. Zie hier het interview: https://lnkd.in/dcx2Adp