Nieuws

Nieuwe publicatie: werkzaamheid 12 psychosociale interventies bij dementie

Recentelijk is een artikel verschenen waarin de werkzaamheid van 12 psychosociale interventies door een groep van dementie experts is beschreven, evenals kennislacunes en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Cognitieve trainingstherapieën, muziektherapie, beweging en reminiscentietherapie zijn veelbelovende interventies. Zie het artikel in Alzheimer’s & Dementia van Sikkes e.a. 2020.

Project Langer veilig thuis wonen

Ons project Langer veilig thuis wonen met ondersteunende technologie is gehonoreerd (stimuleringsregeling eHealth thuis, ZonMw) en vanaf 15 oktober 2020 van start gegaan. Samen met Ergotherapie Bollenstreek in Lisse en Meiland Fysiotherapie in Noordwijkerhout gaan we proberen ondersteunende technologie in te zetten bij kwetsbare ouderen.

Ageing and Technology – creating a vision in times of digitization

Ons rapport over Ageing and Technology – creating a vision in times of digitization (Meiβner (ed), 2020) is uitgekomen. Dit rapport is vervaardigd in opdracht van Joint Programme Initiative “More Years, Better Lives”, met het doel om in korte tijd door experts van verschillende landen en disciplines een gemeenschappelijke visie op zorg in tijden van digitalisering te ontwikkelen en te onderzoeken welke bijdrage nieuwe en opkomende technologieën kunnen leveren aan een goed leven. Dit rapport kan bijdragen aan een visie op beleidsontwikkeling, de toewijzing van middelen en de onderzoeksinspanningen op dit gebied richting.

Ontmoetingscentra bieden nieuwe eHealth interventies

In augustus 2020, is het artikel gepubliceerd waarin de koppeling is beschreven van twee nieuwe eHealth interventies aan het aanbod van Ontmoetingscentra. De beschreven interventies waren Dementelcoach (telefonische coaching van mantelzorgers door experts in de psychogeriatrische hulpverlening) en de STAR e-learning cursus (een online cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners over medische, functionele en psychosociale gevolgen van dementie en hoe hiermee om te gaan. Bij de implementatie bleek met name van belang: personeel en financiële middelen en aansluiting van de interventie bij regionale behoeften en voorkeuren. Van Rijn A., Meiland F., & Dröes, RM. (2020) Linking two new E-health caregiver interventions to meeting centres for people with dementia and their carers; a process evaluation, Aging & Mental Health, 24:8, 1316-1325