Nieuws

De World JAIN Challenge: oproep voor aanmeldingen!

JAIN staat voor Joint Artificial Intelligence Network en dit netwerk richt zich op betere (inter)nationale samenwerking rond producten en diensten, gebaseerd op Artificial Intelligence, die tot doel hebben de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. De World JAIN Challenge is een competitie waarbij een prijs beschikbaar is voor het beste product én het beste idee die bijdragen aan het doel. Inzendingen zijn mogelijk via de website: https://www.jainprojects.com/world-jain-challenge/.

Hiermee hoopt JAIN te bereiken dat er meer bekendheid komt over goede producten en diensten, er meer samenwerking tot stand komt en uiteindelijke de mensen met dementie en hun naasten hier in het dagelijks leven van gaan profiteren! Als juryvoorzitter hoop ik mooie initiatieven te zien en hierbij dan ook de oproep je product of idee in te sturen! Dit kan nog tot 28 januari 2022 (tenzij eerder het maximum aantal inzendingen is bereikt).

JAIN helpt ook bij het opzetten van fieldlabs om de samenwerking en ontwikkeling te bevorderen, en er worden webinars georganiseerd. Op de website kun je meer informatie vinden: https://www.jainprojects.com/world-jain-challenge/. Via LinkedIn kun je JAIN ook volgen: https://www.linkedin.com/events/worldjainchallenge6810541340036755456/

Prettiger en langer thuis wonen met dementie

Afgelopen donderdag was ik te gast in een alternatief Alzheimer Café, vanwege corona. Ik werd geïnterviewd over een aantal ondersteuningsmogelijkheden voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, te weten ontmoetingscentra en een aantal innovatieve E-health toepassingen. Goede informatie hierover is belangrijk, het kan bijdragen aan tijdig vragen en ontvangen van zorg en ondersteuning, en daarmee aan prettiger en veilig thuis blijven wonen. Zie hier het interview: https://lnkd.in/dcx2Adp

Via sensoren in kleding vroegtijdig stress herkennen

In de Volkskrant van 12 maart 2021 stond een artikel over sensoren in sokken die stress kunnen herkennen bij mensen die dit zelf niet makkelijk aan kunnen geven. Deze techniek maakt het mogelijk om stressverhoging al in een vroeg stadium zichtbaar te maken, wat het mogelijk maakt ook vroegtijdig hulp in te zetten en mogelijk erger leed te voorkomen. Bij 10 zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking werd de software getest door de metingen te vergelijken met observaties in de praktijk. Die resultaten zijn veelbelovend en nu worden de sensoren in sokken verwerkt en verder onderzocht. Een interessante technologie die de zorg mogelijk goed kan ondersteunen en bij kan dragen aan een betere kwaliteit van leven van de bewoners.

Door de Italiaanse heuvels fietsen dankzij exergaming

In het tijdschrift Denkbeeld is onlangs ons artikel verschenen over de ervaringen met exergaming van mensen met dementie, mantelzorgers en personeel van dagcentra. Exergaming bestond in dit onderzoek uit interactief fietsen op een hometrainer die vóór een scherm staat waarop een route te zien is. Hoe sneller men fietst, des te sneller gaat het landschap voorbij. Het artikel gaat in op enkele positieve aspecten (verbeteringen in cognitie, sociaal gedrag en bij mantelzorgers o.a. minder belasting). Vrijwel iedereen was tevreden over deze activiteit. Er worden ook aanbevelingen gegeven om exergaming succesvol in dagcentra aan te bieden. Lees hier het artikel.

Dagbesteding op afstand ook ná corona

In de coronatijd zijn creatieve oplossingen bedacht om toch dagbesteding voor o.a. mensen met dementie mogelijk te maken. Via een app op de tablet samen de krant lezen of gymnastiekoefeningen doen bijvoorbeeld. Enige ervaring met een tablet of hulp bij het opstarten van de app is dan vaak wenselijk, naast uiteraard beschikking hebben over een tablet. Voor hen kan deze wijze van dagbesteding ook na corona prettig zijn. Uit eerder onderzoek van ons (Roest e.a., 2009) bleek al dat ook mensen die naar de dagbesteding gaan, soms een behoefte aan extra dagactiviteiten kunnen ervaren op dagen dat zij niet naar een dagcentrum gaan. Vilans heeft over de mogelijkheden van ‘digitale dagbesteding’ een mooi rapport geschreven.