eHEALTH

Begin 19001 werd voor het eerst geëxperimenteerd met ‘Telemedicine’, waarmee het mogelijk werd diagnostiek te verrichten zonder een ontmoeting tussen dokter en patiënt. Anno 2020 is eHealth niet meer weg te denken uit de zorg en zijn veel professionals hier enthousiast over (NICTIZ rapport, 2019). Toch valt het gebruik in de zorgpraktijk in Nederland tegen. Redenen hiervoor zijn onder andere onbekendheid met de mogelijkheden, gebrek aan zelfvertrouwen en tijd om ermee aan de slag te gaan, vrees voor het verlies van menselijke zorg en de kosten. In het jaar 2020, waar we met de gevolgen van COVID-19 te maken kregen, hebben burgers en professionals de weg naar eHealth toepassingen steeds meer gevonden. Mijn visie is dat eHealth toepassingen de zorg en ondersteuning beter, effectiever en leuker kunnen maken. Dat hierbij menselijke zorg ook nodig blijft, staat wat mij betreft niet ter discussie. Wél hoe we beiden goed kunnen combineren zodat we nu en in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden aan de groeiende groep ouderen en kwetsbaren.
eHealth Robot 2

Wat is eHealth eigenlijk? Dit staat voor op elektronica gebaseerde toepassingen om de gezondheid te verbeteren. Voor gezondheid ga ik uit van de definitie van gezondheid die door Huber (2011) is geformuleerd: het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
De term eHealth is nog vrij nieuw, deze is in 1999 voor het eerst in de literatuur beschreven 2. Naast eHealth worden ook begrippen als Telemedicine, Telecare, ICT toepassingen, M-Health, en Ondersteunende Technologie gebruikt. De elektronische toepassingen kunnen heel divers zijn, van heel simpele toepassingen (afstandsbediening) tot meer complexe toepassingen (robots).

Advies nodig over eHealth toepassingen?

Uit onze onderzoeken blijkt dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan willen eHealth interventies met succes gebruikt worden in de praktijk. Voorbeelden zijn:
  • Ontwikkeling in een vroeg stadium in samenwerking met diverse belanghebbenden: eindgebruikers, zorgaanbieders, ontwikkelaars, financiers.
  • Gebruiksvriendelijk: gemakkelijk en leuk om te gebruiken, niet stigmatiserend, betrouwbaar en stabiel. Eventueel met hulp bij het opstarten en onderhouden van de technologie.
  • Bruikbaar: passend bij de behoeften en wensen, een goede oplossing voor problemen, bewezen effectief.
  • Betaalbaar: kosten in verhouding tot opbrengsten, eventueel vergoeding via zorgverzekeraar of gemeente.
  • Bekend: goede informatie over de interventies en deze informatie moet goed te vinden zijn, zoals informatie over verschillende toepassingen, effecten, kosten, hoe aan te schaffen, etc. Soms zijn trainingen nodig voor het effectief gebruiken van de eHealth toepassingen en hoe deze goed te implementeren in de zorgpraktijk.