Nieuws

Dagbesteding op afstand ook ná corona

In de coronatijd zijn creatieve oplossingen bedacht om toch dagbesteding voor o.a. mensen met dementie mogelijk te maken. Via een app op de tablet samen de krant lezen of gymnastiekoefeningen doen bijvoorbeeld. Enige ervaring met een tablet of hulp bij het opstarten van de app is dan vaak wenselijk, naast uiteraard beschikking hebben over een tablet. Voor hen kan deze wijze van dagbesteding ook na corona prettig zijn. Uit eerder onderzoek van ons (Roest e.a., 2009) bleek al dat ook mensen die naar de dagbesteding gaan, soms een behoefte aan extra dagactiviteiten kunnen ervaren op dagen dat zij niet naar een dagcentrum gaan. Vilans heeft over de mogelijkheden van ‘digitale dagbesteding’ een mooi rapport geschreven.