Nieuws

Afscheidsrede professor Rose-Marie Dröes

Ruim 40 jaar deed prof. Rose-Marie Dröes onderzoek naar psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie. Op 11 oktober 2022 hield zij haar afscheidsrede in de aula van de VU in Amsterdam.

 

Ze begon haar lezing met een gedicht dat zij als tiener schreef en waar aandacht voor emoties al vroeg tot uiting kwam. In haar kennismaking met mensen met dementie kon zij zich niet voorstellen dat gedrag- en stemmingsproblemen allemaal te maken hadden met de hersendegeneratie. Een opvatting die in de jaren 80 nog gemeengoed was. Hoe mensen omgaan de gevolgen van dementie mede bepalend voor hun gedrag. Rose-Marie ontwikkelde het adaptatie-coping model voor de dementiezorg. Naast het omgaan met zeven adaptieve opgaven, zijn daarin ook andere factoren van belang, zoals persoonlijke factoren, co-morbiditeit, materiële en sociale factoren.

Dit model is de basis geweest voor vele psychosociale interventies die Rose-Marie heeft ontwikkeld en geevalueerd. Het is daarbij altijd belangrijk om goed te weten wat mensen belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven en daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten in de zorg en ondersteuning. Een voorbeeld van een psychosociale interventie die gebaseerd is op het adaptatie coping model zijn de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun naasten. Deze zijn inmiddels wijd verspreid in Nederland en zijn ook genoemd in de nationale dementiestrategie 2021-2030. Een doel van deze strategie is dat 80% van de thuiswonende mensen in 2030 toegang heeft tot een ontmoetingscentrum in de eigen regio. Ook buiten Nederland zijn er ontmoetingscentra opgezet en geevalueerd.
Ook heeft Rose-Marie zich ingezet voor de ontwikkeling en evaluatie van e-Health interventies die kunnen helpen bij behoeften van mensen met dementie en hun naasten en/of de kwaliteit van leven bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn FindMyApps, de Fotoscope app, Into d’mentia, en de STAR online training.

Rose-Marie Dröes blijft nog een dag per week werkzaam als hoogleraar psychosociale hulpverlening bij dementie. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de oprichting van de Academische Werkplaats Hulp bij dementie na de diagnose. Deze werkplaats is voorafgaand aan de afscheidslezing officieel geopend. Het doel hiervan is de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk te versterken. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers maar ook de deskundigheid van zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers te bevorderen. Dit betekent dat ondanks dat haar leerstoel ophoudt te bestaan door haar vertrek, haar jarenlange missie kan worden voortgezet.

 

Als klap op de vuurpijl kreeg Rose-Marie Dröes ook nog een prestigieuze prijs van de gemeente Amsterdam voor haar jarenlange inzet voor mensen met dementie: de Frans Banninck Cocqpenning!
Van de 40 jaar werkervaring van Rose-Marie heb ik bijna 20 jaar met haar samengewerkt en ik heb veel van haar geleerd! Veel dank daarvoor en ik wens haar het allerbeste!