Nieuws

Via sensoren in kleding vroegtijdig stress herkennen

In de Volkskrant van 12 maart 2021 stond een artikel over sensoren in sokken die stress kunnen herkennen bij mensen die dit zelf niet makkelijk aan kunnen geven. Deze techniek maakt het mogelijk om stressverhoging al in een vroeg stadium zichtbaar te maken, wat het mogelijk maakt ook vroegtijdig hulp in te zetten en mogelijk erger leed te voorkomen. Bij 10 zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking werd de software getest door de metingen te vergelijken met observaties in de praktijk. Die resultaten zijn veelbelovend en nu worden de sensoren in sokken verwerkt en verder onderzocht. Een interessante technologie die de zorg mogelijk goed kan ondersteunen en bij kan dragen aan een betere kwaliteit van leven van de bewoners.

Door de Italiaanse heuvels fietsen dankzij exergaming

In het tijdschrift Denkbeeld is onlangs ons artikel verschenen over de ervaringen met exergaming van mensen met dementie, mantelzorgers en personeel van dagcentra. Exergaming bestond in dit onderzoek uit interactief fietsen op een hometrainer die vóór een scherm staat waarop een route te zien is. Hoe sneller men fietst, des te sneller gaat het landschap voorbij. Het artikel gaat in op enkele positieve aspecten (verbeteringen in cognitie, sociaal gedrag en bij mantelzorgers o.a. minder belasting). Vrijwel iedereen was tevreden over deze activiteit. Er worden ook aanbevelingen gegeven om exergaming succesvol in dagcentra aan te bieden. Lees hier het artikel.